Okienko pre rodičov

Prehliadate podľa kategórií

 
Pridal: | Publikoval na: 28 júla, 2022

ČO POTREBUJE DIEŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

ČO POTREBUJE DIEŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY!

Osobné potreby:

 • papučky, sandálky ,(pevnú obuv),
 • posteľné oblečenie + plachta, pyžamko, vankúš, paplón,
 • ochrannú gumenú podložku na ležadlo – najmladšie detičky,
 • do skrinky náhradné oblečenie ( pre prípad ušpinenia,….),
 • hygienické potreby :– uterák, hrebeň,

– 1 tekuté mydlo,

– 1 balenie – hygienické vreckovky (ml. detičky aj vlhčené vreckovky),

– 1 balenie -servítky,

-4 ks toaletný papier,

Všetky veci dieťaťu označte menom nezmazateľnou fixkou.

Posteľné prádlo doneste oblečené !

Osobné veci dieťaťa môžete doniesť do MŠ

v dňoch 25. – 26. 8.2022 od 8.00-12.00h.

Prevádzka v MŠ pre školský rok 2022/2023 začína 5.9.2022

schádzanie detí je od 6.30h – 8.00h.

poldenná prevádzka – 6.30h – 12.00h

celodenná prevádzka – 6.30h – 16.30h ( možnosťou

prevziať si dieťa od 15.00h)

Pridal: | Publikoval na: 4 januára, 2021

Socializácia detí v MŠ

 

Ako je to so socializáciou dieťaťa v materskej škole

Aj vy ste čakali, že vaše dieťa pôjde do škôlky, nájde si množstvo kamarátov, naučí sa požičiavať a deliť sa s hračkou, chápať druhých a brať ohľad na ich pocity? Bude citlivejšie, empatickejšie a vnímavejšie?  Lenže domov chodí raz vyrovnané, inokedy rozrušené, ktoré zrazu kričí po vás, trucuje, rozpráva takým štýlom, že mu občas ani nerozumiete? Nuž, pravdou je, že v škôlke sa deti síce naučia veľa, so socializáciou však potrebujú pomoc aj so strany rodičov , učiteľov a iných ľudí. Preto prirodzene predpokladáme, že ak necháme svojho drobca v kolektíve škôlkarov, nájde si tam svoje miesto, veľa nových kamarátov a jeho svet sa nádherne obohatí skúsenosťami, ktoré mu malá nukleárna rodina nemôže poskytnúť. Nuž, je to pravda, ale len z časti. Iste, na to, aby sme sa naučili vychádzať s ľuďmi, potrebujeme ľudí.

Otázka je – akých? Od škôlkarov chceme, aby sa naučili niekoľko základných zručností, ako napríklad sebaovládanie, empatiu, súcit, trpezlivosť, konštruktívny prístup k riešeniu problémov. Lenže toto všetko sa nenaučia, keď sa budú stýkať len so svojimi rovesníkmi. Do škôlky prichádzajú z domáceho prostredia deti, ktoré konajú impulzívne, nemajú dostatočné sociálne zručnosti, hnevajú sa, hádžu sa na zem, kričia, plačú, vyrábajú dramatické scény. Malé deti majú problém kontrolovať svoje emócie, nehovoriac o tom, ako veľmi sú spoločenské pravidlá vzdialené ich detskému svetu. Ak aj rozumejú emóciám iných, neberú ich do úvahy. Schopnosť ovládať svoje emócie a následný výstup sa začína prejavovať až vo veku sedem až desať rokov.

Preto si drobci síce dokážu navzájom poskytnúť množstvo sociálnych skúseností, no tým, že sa učia pozorovaní a napodobňovaním, preberajú jeden od druhého nielen pozitívne, ale aj negatívne vzorce správania. Navzájom si nie sú práve tými najvhodnejšími vzormi. Keď sa napríklad dieťa rozhodne požičať kamarátovi hračku, dospelý to zvyčajne ocení a pochváli ho. Tiež časom zistí, že požičané dostane naspäť. Lenže bez prítomnosti dospelej osoby dieťa vôbec nemusí zažiť pocit uspokojenia z pochvaly, lebo rovesník jeho štedrosť, samozrejme, neocení, ak ho k tomu nevedenú od malička v rodine.

Škôlka síce obohatiť život vášho dieťaťa, nadobudne nové vedomosti, zručnosti, no ak pod socializáciou chápeme proces učenia sa vychádzať s inými ľuďmi len v škôlke, tak to nestačí. U detí, ktoré prichádzajú do škôlky vo veľmi nízkom veku sa môže vyskytnúť problémové správanie. Dieťa pociťuje absenciu rodiča , prípadne súrodenca,  starostlivosť starých rodičov, čiže prítomnosť blízkej osoby aj keď si časom vytvorí vzťah s učiteľkou , deťmi a inými zamestnancami MŠ.

Socializácia teda znamená zaradenie sa do kolektívu, rešpektovanie sa navzájom napodobňovaním a identifikáciou najprv v rodine a neskôr v kolektíve škôlky. Prípravou dieťaťa na nové prostredie, nových ľudí je možné eliminovať možné stresové momenty.

Čo môžete urobiť?

 • Kľúčový moment je vyrovnať čas v škôlke s časom stráveným s pozornými a starostlivými rodičmi.

 • Pokiaľ je to vo vašich možnostiach, nenechávajte dieťa v škôlke príliš dlho, radšej mu ponúknite aj iné možnosti trávenia času, možno aj so starými rodičmi, spoločnými hrami, kde dieťa pozoruje vaše reakcie, prístup…

 • Buďte dieťaťu najbližším človekom. Rozprávajte sa s ním o pocitoch, emóciách a podporujte ho, nech si nájde aspoň jedného dobrého kamaráta .

 • Pravidelne komunikujte s učiteľkami, informujte sa, čo vaše deti v škôlke robia, koľko a akých kamarátov majú.

Spoločnou snahou ako rodičov, tak učiteliek je spokojné a usmievavé dieťa. Ako sa s našou pomocou dieťa socializuje v prostredí, v kolektíve MŠ, tak sa u neho naštartuje bezproblémové zaradenie sa do kolektívu v ZŠ a v ďalšom živote.

Pridal: | Publikoval na: 17 októbra, 2020

Keď rodičia vychovávajú ako jeden tím a nie každý za seba

Jednotná rodičovská výchova. Keď rodičia vychovávajú ako jeden tím a nie každý za seba

Možno to poznáte. Dieťa chce pozerať televíziu, ale rodič mu to zakáže. Ide preto za druhým rodičom s tou istou požiadavkou a lišiackym úsmevom, že možno to teraz vyjde.

Odkiaľ to dieťa má, že pravidlám a zákazom sa môže vyhnúť druhým pokusom? Ako na to prišlo, že pravidlá a zákazy sú len prejavom momentálnej nálady jedného rodiča alebo hodnotovým kritériom každého zvlášť?

No predsa od nás rodičov.

Pozorovaním nezohratých rodičov došlo dieťa k názoru, že je šanca získať výhody a obísť pravidlá u toho povoľnejšieho rodiča. Dokonca vie, v akom čase a akým spôsobom sa má pýtať, aby to dosiahlo. Pripomína vám to svet dospelých?

Deti sú šikovné, učia sa pozorovaním rodičov. Ťažko si osvoja hodnoty a morálne zásady od rodičov, keď vidia nejednotnosť ich presadzovania. Dokonca niektorí rodičia sa nimi sami neriadia, iba ich prezentujú ako tie správne veci pre život.

Čo sa teda deti z toho naučia?

Chytráčiť, obchádzať a vyhýbať sa pravidlám. Nakoniec sa to prejaví v ich negatívnych charakterových vlastnostiach a pokrivenom charaktere. Najhoršie na tom je to, že to použijú voči vlastným rodičom, hlavne v období puberty a pri ďalšom dospievaní. Ťažko sa potom bude rodičom argumentovať ohľadom čestnosti, empatie a dodržiavania dohodnutých pravidiel.           

                                                                                             „Deti viac potrebujú vzory ako kritiku“
J. Joubert

Najčastejšie príčiny nejednotnej výchovy:

 • Odlišné predstavy rodičov o výchove detí, t.j. rozdielne hodnoty a priority
 • Keď jeden z rodičov kompenzuje svoju zaneprázdnenosť a pre výčitky svedomia, že sa im nevenoval, im to teraz chce vynahradiť povoľnosťou a zhovievavosťou, čo deti len zneužívajú
 • Súperenie rodičov sa prenesie na boj o priazeň dieťaťa. Rodič sa snaží získať deti na svoju stranu, usiluje sa ukázať v lepšom svetle a preto mení a ruší zaužívané pravidlá a zákazy svojho partnera


Ako na to?

Musíte byť jednotní vo výchove. Musíte byť tím, ktorý sa nedá zlomiť detským líškaním, plačom a vydieraním. Oni si na vás budú iba brúsiť zúbky a skúšať vašu trpezlivosť.

Pokiaľ jeden rodič určí pravidlá, druhý ich neruší a tým neznižuje autoritu svojho partnera. Rozdielnosť požiadaviek, pravidiel a zákazov sa nesmie riešiť priamo pred dieťaťom. Keď ste sami, tak si to ujasnite a až potom to vysvetlite dieťaťu. Potom ten, ktorý príde s požiadavkou, nebude vyzerať ako ten zlý.

Ak ste už v situácií, keď jeden rodič vyriekol pred dieťaťom požiadavku, nech ten druhý aj napriek inému názoru podporí svojho partnera a potom si to osamote vydiskutujete.

Čo získate jednotnou výchovou?

Rodič sa stane prirodzenou autoritou pre svoje dieťa a zároveň rodinná atmosféra bude pokojnejšia vďaka jasným pravidlám.

Deti si ponesú do ďalšieho života dobrý vzor rodičovstva. Budú mať základy pre partnerský život a spoločnú výchovu detí. Získajú pozitívny príklad ako komunikovať so svojím partnerom pri rozdielnych názorov. Nedôjde k pokriveniu ich charakteru.

Vychovávať deti je ťažšie, ako to vyzerá. Hlavne ak si uvedomíme, že deti sa učia pozorovaním a opakovaním správania svojich rodičov.

                                                                          
                                                                           „Učiť je možné slovami, vychovávať iba príkladom“

Bruyére