Zamestnanci

Vedenie MŠ

Vlasta Fiľová- riaditeľka MŠ

mobil: 0908 147 546

Bc. Michaela Ďurková- zástupkyňa MŠ

mobil:0908 975 896

Pedagogickí zamestnanci

trieda SOVIČKY   

 • Lucia Fiľová – triedna učiteľka
 • Bc. Ivana Spišáková

trieda LIENKY    

 • Dominika Gašparová – triedna učiteľka
 • Mgr. Dominika Popaďáková

trieda VČIELKY  

 • Bc. Michaela Ďurková- triedna učiteľka
 • Mgr. Liana Kaňuch-Senderáková

trieda ŽABKY      

 • Vlasta Fiľová- triedna učiteľa

NP PRIM II.

 • Mgr. Eliška Sepešiová – odborný zamestnanec
 • Mgr. Martina Pachová- asistentka
 • Zuzana Tancošová       – asistentka
 • Viera Rejdajová            – rodičovský asistent

Prevádzkoví zamestnanci

 • Jolana Miškovičová  – upratovačka
 • Terézia Hrinčaková   – upratovačka
 • Jaroslava Kušnirová – vedúca školskej jedálne
 • Monika Čiripová        – hlavná kuchárka
 • Martina Kelemecová – pomocná kuchárka