Zamestnanci

Vedenie MŠ

Vlasta Fiľová- riaditeľka MŠ

mobil: 0908 147 546

Bc. Michaela Ďurková- zástupkyňa MŠ

mobil:0908 975 896

Pedagogickí zamestnanci

trieda SOVIČKY   

 • Bc. Michaela Ďurková- triedna učiteľka
 • Mgr. Liana Kaňuch-Senderáková
 • Zuzana Tancošová- pedagogický asistent

trieda LIENKY    

 • Dominika Gašparová – triedna učiteľka
 • Mgr. Dominika Popaďáková
 • Mgr. Eliška Sepešiová- sociálny  pedagóg

trieda VČIELKY  

 • Vlasta Fiľová- triedna učiteľa
 • Bc. Ivana Lipová- pedagogický asistent

trieda ŽABKY      

 • Lucia Fiľová – triedna učiteľka
 • Mgr. Ivana Spišáková
 • Jolana Batyiová- rodičovský asistent

Prevádzkoví zamestnanci

 • Jolana Miškovičová  – upratovačka
 • Terézia Hrinčaková   – upratovačka
 • Jaroslava Kušnirová – vedúca školskej jedálne
 • Monika Čiripová        – hlavná kuchárka
 • Martina Kelemecová – pomocná kuchárka