Tlačivá na stiahnutie

Všeobecné záväzné nariadenie obce č.5/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk. zariadeniach

ČO-POTREBUJE-DIEŤA-DO-MATERSKEJ-ŠKOLY1

Žiadosť do MŠ

Splnomocnenie

Čestné vyhlásenie