Kontakt

Zriaďovateľ:

Obec Zemplínska Teplica

Adresa:

Materská škola Zemplínska Teplica

Okružná 366/4

076064 Zemplínska Teplica

Telefónne čísla:

Materská škola : 056/6796 252

Riaditeľka: 0908147546

Emailová schránky:

materskaskola.zemplinskateplica@gmail.com

kontakt@ms-motylik.sk