február, 2021

Prehliadate podľa mesiacov

 
Pridal: | Publikoval na: 26 februára, 2021

Nástup do materskej školy

Od 1.3.2021 bude prevádzka v materskej škole v bežnom režime s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení:

  • zákonný zástupca odovzdá Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti s kópiou o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu nie staršieho ako 7 dní …
  • ak sa sprevádzajúca osoba nepreukáže výsledkom negatívneho testu nemôže sa pohybovať v interiéri MŠ a preto odovzdá a prevezme dieťa  vo vestibule , za sprevádzanie dieťaťa v priestoroch MŠ je zodpovedná poverená zamestnankyňa MŠ

Tešíme sa na stretnutie v MŠ                                  Fiľová Vlasta, riad. MŠ

Čestné vyhlásenie

Informácie pre rodičov o spracovaní osobných údajov