Školský rok 2019/2020

Bábkové divadlo Slniečko a snežní ľudkovia

Vianočná besiedka v komunitnom centre

Deň materských škôl

Veselá tekvička