apríl, 2023

Prehliadate podľa mesiacov

 
Pridal: | Publikoval na: 11 apríla, 2023

Konferencia – Na ľuďoch záleží- za dôstojný a kvalitný život obyvateľom Slovenska

Pri príležitosti ukončenia národných projektov Úrad splnomocnenca SR pre rómske komunity vyhodnotil pozitívne realizáciu národných projektov zameraných na najchudobnejších obyvateľov rómskych osídlení do ktorých bola zapojená aj naša obec. Cieľom spolupráce so zamestnancami terénnej sociálnej práce a komunitných služieb bolo  prostredníctvom rodičovského asistenta vytvoriť premostenie medzi materskou školou a rodinou.

NP PRIM I., II. realizovaný od roku 2019 v našej materskej škole- Inklúzia v predprimárnom vzdelávaní umožnil vytvárať podnetné prostredie s dostatkom didaktických pomôcok pre výchovu a vzdelávanie  s prihliadnutím na individuálne potreby detí , s rešpektom na vývojovú úroveň, telesné znevýhodnenie a to nielen deťom so sociálne menej podnetného prostredia. Dôležitú úlohu pri napĺňaní cieľov, príprave detí na vstup do základnej školy zohrávala spolupráca pedagogických zamestnancov s asistentami učiteľa a odborným zamestnancom.                       Vďaka patrí inkluzívnemu tímu a celému kolektívu MŠ.

Vlasta Fiľová, riad. MŠ

Pridal: | Publikoval na: 11 apríla, 2023

Hook- Ovocie pre školy

Sadenie čučoriedok, ríbezlí a černíc.

 

Pridal: | Publikoval na: 11 apríla, 2023

Plavecký kurz

V dňoch  20.3. – 31.3. 2023 sa predškoláci zúčastnili plaveckého kurzu na Mestskej plavárni v Košiciach. Plavecký kurz sme úspešne zvládli aj vďaka skvelému trénerovi. Deti prekonali nielen strach z vody, ale aj samostatne predviedli  základy plávania. Tešíme sa z ich výsledkov.  Realizovaný kurz bol súčasťou projektu „Otužovanie v MŠ“.

Čítať viac …

Pridal: | Publikoval na: 3 apríla, 2023

Sokoliari

Ďakujeme za pútavé predstavenie dravcov.

Čítať viac …