Školský rok 2016/2017

Školský výlet- ZOO Spišská Nová Ves

Rozlúčka predškolákov

Šmolko škôlka- Noc v MŠ

Ocko, mamka cvičte s nami 3

Folklórna slávnosti v Keresture na pastirňi hrajú

Športový deň

Detský vodičák- dopravné ihrisko

Deň na kolesách

Ocko, mamka cvičte s nami 2

Environmentálna vychádzka na Slanský hrad

DEŇ MATIEK

Divadielko Lienka- Rozprávka o pyšnej Dorotke

Deň Zeme- tvorivé odpoludnie

Slávnostný zápis do 1. ročníka

Divadielko z kufríka

Exkurzia na hospodársky dvor

Cvičenie rodičov s deťmi

Zimná olympiáda

Vianočná besiedka

Mikuláš

Pečieme perníčky

Ľudová pieseň letí medzi deti – Spevácka súťaž

Úcta k starší

Výlet do krajiny z kociek Lego

Máme radi zeleninku

Ujo Ľubo-Janíčko a Marienka

Tešíme sa z jesenného počasia