O nás

História materskej školy


Ak nazrieme do histórie starostlivosti o deti v obci, musíme sa vrátiť do roku 1951, kedy bol zriadený detský kútik s počtom detí 30. Od roku 1953 bola zriadená materská škola v drevenom baraku s minimálnym vybavením. Až do roku 1980 priestory a vybavenie škôlky nespĺňali požiadavky vzrastajúceho počtu detí a záujmu rodičov umiestniť deti do materskej školy. Zahájenie školského roka 1980/81 bolo slávnostné, lebo bola sprevádzkovaná nová budova materskej školy s počtom 77 zapísaných detí pod vedením pani riaditeľky Kostrubovej. Život v materskej škole bol pestrý nielen na zážitky týkajúce sa výchovno-vzdelávacích činnosti, ale aj na stretnutia s významnými politikmi, návštevami, ktoré deti svojím kultúrnym programom privítali a potešili. Našu materskú školu navštívila delegácia zo Sovietskeho zväzu r.1985, Jemenskej ľudovej republiky r.1985, Kuby r. 1986, Fínska r.1986 rektor MŠ, delegácie z Bratislavy. Materská škola bola živou súčasťou diania v obci svojimi vystúpeniami a šírením ľudových tradícii pod vedením aktívnych pani učiteliek.

O nás


Materská škola leží v centre obce vedľa Obecného úradu. Je trojtriedna s celodennou a poldennou starostlivosťou pre deti od 2,5 – 6 rokov a deti s odloženou dochádzkou. Súčasťou je školský dvor vybavený drevenými preliezačkami, lavičkami, šmýkačkami a pieskoviskom. Deti majú dostatok priestoru a možnosti na rozvoj pohybových zručností a relax. Výchovno-vzdelávacia činnosť je prevádzaná podľa Školského vzdelávacieho programu “Svieť slniečko na náš kraj“ rozšíreného o regionálnu výchovu a zapojením sa do Národného projektu “ Škola podporujúca zdravie“ aj o zdravotnú, environmentálnu a prosociálnu výchovu.