Jedáleň

Zamestnanci

Vedúca jedálne:

Jaroslava Kušnírová

Hlavná kuchárka:

Monika Čiripová

Pomocná kuchárka:

Martina Kelemecová

 


Odhlasovanie stravy

Odhlásiť dieťa zo stravy je možné deň vopred triedením učiteľkám ,alebo ráno

od 7:00 hod. najneskôr do 8:00 hod.  na telefónnom čísle kuchyne:

056/6796 252,  0914 331 445

 


Platby internet bankingom

Školská jedáleň- stravné

IBAN: SK 59 5600 0000 0043 2203 2003

VS: mesiac/rok (112016)

KS: 308

Poznámka: meno dieťaťa


  • Celodenná strava

(stravník-dieťa MŠ vo veku 2-5 rokov)  vo výške stravného limitu  1,70 € z toho:

desiata:                                            0,40 €

obed:                                                1 €

olovrant:                                          0,30€