Keď rodičia vychovávajú ako jeden tím a nie každý za seba

Pridal: | Publikoval na: 17 októbra, 2020

Jednotná rodičovská výchova. Keď rodičia vychovávajú ako jeden tím a nie každý za seba

Možno to poznáte. Dieťa chce pozerať televíziu, ale rodič mu to zakáže. Ide preto za druhým rodičom s tou istou požiadavkou a lišiackym úsmevom, že možno to teraz vyjde.

Odkiaľ to dieťa má, že pravidlám a zákazom sa môže vyhnúť druhým pokusom? Ako na to prišlo, že pravidlá a zákazy sú len prejavom momentálnej nálady jedného rodiča alebo hodnotovým kritériom každého zvlášť?

No predsa od nás rodičov.

Pozorovaním nezohratých rodičov došlo dieťa k názoru, že je šanca získať výhody a obísť pravidlá u toho povoľnejšieho rodiča. Dokonca vie, v akom čase a akým spôsobom sa má pýtať, aby to dosiahlo. Pripomína vám to svet dospelých?

Deti sú šikovné, učia sa pozorovaním rodičov. Ťažko si osvoja hodnoty a morálne zásady od rodičov, keď vidia nejednotnosť ich presadzovania. Dokonca niektorí rodičia sa nimi sami neriadia, iba ich prezentujú ako tie správne veci pre život.

Čo sa teda deti z toho naučia?

Chytráčiť, obchádzať a vyhýbať sa pravidlám. Nakoniec sa to prejaví v ich negatívnych charakterových vlastnostiach a pokrivenom charaktere. Najhoršie na tom je to, že to použijú voči vlastným rodičom, hlavne v období puberty a pri ďalšom dospievaní. Ťažko sa potom bude rodičom argumentovať ohľadom čestnosti, empatie a dodržiavania dohodnutých pravidiel.           

                                                                                             „Deti viac potrebujú vzory ako kritiku“
J. Joubert

Najčastejšie príčiny nejednotnej výchovy:

  • Odlišné predstavy rodičov o výchove detí, t.j. rozdielne hodnoty a priority
  • Keď jeden z rodičov kompenzuje svoju zaneprázdnenosť a pre výčitky svedomia, že sa im nevenoval, im to teraz chce vynahradiť povoľnosťou a zhovievavosťou, čo deti len zneužívajú
  • Súperenie rodičov sa prenesie na boj o priazeň dieťaťa. Rodič sa snaží získať deti na svoju stranu, usiluje sa ukázať v lepšom svetle a preto mení a ruší zaužívané pravidlá a zákazy svojho partnera


Ako na to?

Musíte byť jednotní vo výchove. Musíte byť tím, ktorý sa nedá zlomiť detským líškaním, plačom a vydieraním. Oni si na vás budú iba brúsiť zúbky a skúšať vašu trpezlivosť.

Pokiaľ jeden rodič určí pravidlá, druhý ich neruší a tým neznižuje autoritu svojho partnera. Rozdielnosť požiadaviek, pravidiel a zákazov sa nesmie riešiť priamo pred dieťaťom. Keď ste sami, tak si to ujasnite a až potom to vysvetlite dieťaťu. Potom ten, ktorý príde s požiadavkou, nebude vyzerať ako ten zlý.

Ak ste už v situácií, keď jeden rodič vyriekol pred dieťaťom požiadavku, nech ten druhý aj napriek inému názoru podporí svojho partnera a potom si to osamote vydiskutujete.

Čo získate jednotnou výchovou?

Rodič sa stane prirodzenou autoritou pre svoje dieťa a zároveň rodinná atmosféra bude pokojnejšia vďaka jasným pravidlám.

Deti si ponesú do ďalšieho života dobrý vzor rodičovstva. Budú mať základy pre partnerský život a spoločnú výchovu detí. Získajú pozitívny príklad ako komunikovať so svojím partnerom pri rozdielnych názorov. Nedôjde k pokriveniu ich charakteru.

Vychovávať deti je ťažšie, ako to vyzerá. Hlavne ak si uvedomíme, že deti sa učia pozorovaním a opakovaním správania svojich rodičov.

                                                                          
                                                                           „Učiť je možné slovami, vychovávať iba príkladom“

Bruyére

                                                                                             

Komentáre sú uzatvorené.