Zápis do MŠ

Pridal: | Publikoval na: apríl 19, 2020

Riaditeľka Materskej školy oznamuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. , že si zákonní zástupcovia môžu Žiadosť na predprimárne vzdelávanie stiahnuť na našej web stránke / Dokumenty – Tlačivá na stiahnutie/, alebo vyzdvihnúť si na obecnom úrade a v komunitnom centre.
Vzhľadom k vzniknutej situácii, momentálne nevyžadujeme potvrdenie od detského lekára o zdravotnom stave dieťaťa. Takéto potvrdenie bude doložené dodatočne, dovtedy bude dieťa evidované ako prijaté na adaptačný pobyt. V prípade dieťaťa so zdravotným zvýhodnením, je potrebné so žiadosťou doručiť správu od odborného lekára o aké znevýhodnenie ide, takéto dieťa bude prijaté na diagnostický pobyt.

Žiadosti na predprimárne vzdelávanie môžete doručiť elektronickou formou na email- materskaskola.zemplinskateplica@gmail.com, alebo do schránky pri MŠ od 20.4. do 30.5.2020.
Fiľová Vlasta, riaditeľka MŠ

Komentáre sú uzatvorené.