Školský rok 2016/2017

Školský výlet- ZOO Spišská Nová Ves

Rozlúčka predškolákov

Šmolko škôlka- Noc v MŠ

Ocko, mamka cvičte s nami 3

Folklórna slávnosti v Keresture na pastirňi hrajú

Športový deň

Detský vodičák- dopravné ihrisko

Deň na kolesách