Zápis do MŠ

Posted by: | Posted on: 4 mája, 2023


Výlet do ZOO

Posted by: | Posted on: 4 mája, 2023

Exkurzia v košickej ZOO sa nám veľmi páčila.

Čítať viac …


Konferencia – Na ľuďoch záleží- za dôstojný a kvalitný život obyvateľom Slovenska

Posted by: | Posted on: 11 apríla, 2023

Pri príležitosti ukončenia národných projektov Úrad splnomocnenca SR pre rómske komunity vyhodnotil pozitívne realizáciu národných projektov zameraných na najchudobnejších obyvateľov rómskych osídlení do ktorých bola zapojená aj naša obec. Cieľom spolupráce so zamestnancami terénnej sociálnej práce a komunitných služieb bolo  prostredníctvom rodičovského asistenta vytvoriť premostenie medzi materskou školou a rodinou.

NP PRIM I., II. realizovaný od roku 2019 v našej materskej škole- Inklúzia v predprimárnom vzdelávaní umožnil vytvárať podnetné prostredie s dostatkom didaktických pomôcok pre výchovu a vzdelávanie  s prihliadnutím na individuálne potreby detí , s rešpektom na vývojovú úroveň, telesné znevýhodnenie a to nielen deťom so sociálne menej podnetného prostredia. Dôležitú úlohu pri napĺňaní cieľov, príprave detí na vstup do základnej školy zohrávala spolupráca pedagogických zamestnancov s asistentami učiteľa a odborným zamestnancom.                       Vďaka patrí inkluzívnemu tímu a celému kolektívu MŠ.

Vlasta Fiľová, riad. MŠ


Plavecký kurz

Posted by: | Posted on: 11 apríla, 2023

V dňoch  20.3. – 31.3. 2023 sa predškoláci zúčastnili plaveckého kurzu na Mestskej plavárni v Košiciach. Plavecký kurz sme úspešne zvládli aj vďaka skvelému trénerovi. Deti prekonali nielen strach z vody, ale aj samostatne predviedli  základy plávania. Tešíme sa z ich výsledkov.  Realizovaný kurz bol súčasťou projektu „Otužovanie v MŠ“.

Čítať viac …


Sokoliari

Posted by: | Posted on: 3 apríla, 2023

Ďakujeme za pútavé predstavenie dravcov.

Čítať viac …


Návšteva v Základnej škole Zemplínska Teplica

Posted by: | Posted on: 26 marca, 2023

Návšteva v ZŠ bola pre predškolákov  príjemným zážitkom. Vyskúšali si, aký je to pocit učiť sa vo veľkej škole. Škôlkari sa nedali zahanbiť a poradili si s úlohami, ktoré pre nich pripravili pani učiteľky a kamaráti školáci. Vzájomne sa obdarovali záložkami a zajačikmi so sladkosťami. Veríme, že všetci predškoláci sa už teraz tešia na školu.

Čítať viac …


Mám básničku na jazyčku

Posted by: | Posted on: 26 marca, 2023

Báseň letí medzi deti, na ich malé jazýčky. Povedzte nám milé deti, aké viete básničky.

Dňa 15.3.2023 v dopoludňajších hodinách v MŠ sa deti predstavili krásnym prednesom poézie. Víťazi boli všetci, lebo všetci ukázali, akí sú šikovní a odvážni. Odmenou okrem diplomu a drobného darčeka bol potlesk a uznanie kamarátov.


Karneval

Posted by: | Posted on: 26 marca, 2023

Fašiangový čas prináša zábavu, radosť a veselosť. Obdobie očakávania a príprav masiek vyvrcholilo fašiangovým karnevalom v KD za účasti rodičov. O zábavu okrem pani učiteliek sa postarali animátori -postavičky z Labkovej patroly. Spestrením bolo ľudové pásmo “ Fašiangy kedysi “ v podaní detí MŠ.


OZNAM

Posted by: | Posted on: 27 januára, 2023

Z dôvodu vysokej chorobnosti  detí a nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, bude prevádzka MŠ prerušená od 20.2.2023 do 24.2.2023.  Od 27.2.2023 bude MŠ v prevádzke.

Vlasta Fiľová, riad. MŠ


Veselé Vianoce

Posted by: | Posted on: 24 decembra, 2022