september, 2018

Prehliadate podľa mesiacov

 
Pridal: | Publikoval na: september 25, 2018

PRIJATÉ UZNESENIA Z RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

Na zasadnutí rodičovského združenia dňa 20.09.2018 si rodičia odsúhlasili tieto poplatky:

  • Školné …………. 7 eur
  • Pitný režim …… 2 eur
  • Ovocie …………. 2 eur
  • ZRPŠ …………… 20 eur

Krúžky: Šikovné rúčky, Anglický jazyk, Ľudový tanec a spev

 

RADA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA:

Predseda RZ:   Bc. Veronika Kriho

Pokladník RZ: Monika Micáková

          Člen RZ:  Štefan Bača

 

STRAVOVACIA KOMISIA:

Predseda:  Bc. Michaela Ďurková pedag. zamestnanec

Jaroslava Štelbacká vedúca ŠJ

MUDr. Lucia Poľáková zastúpenie rodičov

Pridal: | Publikoval na: september 18, 2018

Pozvánka

‍Vážení rodičia, 

srdečne Vás pozývame na zasadnutie združenia rodičov, ktoré sa uskutoční 20.9.2018 (štvrtok) o 16:00 hod.  v priestoroch jedálne MŠ.

 

Vaša účasť je nutná z dôvodu odsúhlasenia poplatkov a dostatočnej informovanosti o chode materskej školy.

 

Vlasta Fiľová, riaditeľka MŠ

Pridal: | Publikoval na: september 5, 2018

Náš prvý deň v MŠ.